• Секундно лепило
  • Канцеларски ленти JIP
  • Ножици

JIP The handyman`s Choice

JIP са достъпните лепила и канцеларски продукти. Това е нашата интернет страницата, където можете да се запознаете с нашето портфолио и характеристиките на продуктите. Страницата Съвети е за вашите въпроси по приложението на лепилата и лентите.